Registrácia 2022 – možná iba pre online účastníkov 

  vyberte typ kongresu

  Titul (pred menom):
  MUDr.PhDr.Mgr.prof.doc.MUC.Bc.
  Meno a priezvisko (povinné)

  Titul (za menom):
  PhD.CSc.DrSc.MPH.MHA.MBA.
  Mesto (povinné)

  Pracovisko (povinné)

  Email (povinné)

  Telefón (povinné)

  ID SLK (ak ste lekár povinný údaj)

  Platiteľ
  Fyzická osobaFirma

  Meno a priezvisko

  Ulica

  Mesto

  PSČ
  Názov firmy

  Ulica

  Mesto

  PSČ

  IČO

  DIČ

  Spôsob platby:


  Typ účastníka:
  Vyberte si, aký ste typ účastníka (Povinné):
  Typ účastníka:
  Vyberte si, aký ste typ účastníka (Povinné):

  Súhlasím so spracovaním osobných údajov
  Áno

  Súhlasím s posielaním informácii o odborných podujatiach organizovaných EDUMED n.o.
  Áno

  Podujatie je zaradené do kontinuálneho vzdelávania s prideľovaním kreditov CME.