Späť na výber

Intraoseálny vstup I., II.

25,00 

Lektor: F. Glončák
Dátum konania: 3.11.2024 (Nedeľa)
I. termín: 13:00 – 14:00
II. termín: 16:30 – 17:30
Workshop je určený pre študentov, záchranárov a lekárov v prednemocničnej starostlivosti a
na urgentných príjmoch.

Ciele workshopu: Intraoseálny prístup je cenná a bezpečná technika na zaistenie dočasného žilového prístupu v prípade urgentných situácií, ak okolnosti nedovoľujú použiť iný venózny prístup. Cieľom tohto WS je poukázať na využitie intraoseálneho prístupu v urgentnej zdravotnej starostlivosti. Po jeho absolvovani bude účastník poznať indikácie, kontraindikácie, prednosti a prípadné problémy realizácie intraoseálneho prístupu.

 €