Spustenie registrácie: 1.3.2019
Včasná registrácia do: 15.07.2019
Neskorá registrácia do: 16.10.2019
Definitívny program: 5.8.2019
Konanie kongresu: 18.10.-19.10.2019