Dôležité termíny

Skorá registrácia do 30.6.2023

Do 6.11.2023

  • 00Dní

ostáva do podania prihlášky

Neskorá registrácia do 3.11.2023

Do 7.11.2023

  • 00Dní

ostáva do zaslania abstraktov

Online do 3.11.2023