Registračné poplatky

Skorá registrácia do
31.7.2024

80 €

65 €

  • 00Dní do 31.7.2024

Neskorá registrácia od 1.8.2024 do 31.10.2024, prípadne do naplnenia kapacity 

100 €

85 €

  • 00Dní do 1.8.2024

Online registrácia do 5.11.2024

50 €

Pri registrácii prezenčného kongresu si môžete taktiež vybrať

Obedy (výber zo 4 druhov jedál) – 18€
Spoločenský večer / raut – 40€