Registračné poplatky

Skorá registrácia do
30.6.2023

80 €

70 €

  • 00Dní do 30.6.2023

Neskorá registrácia od 1.7.2023 do 3.11.2023 

100 €

90 €

  • 00Dní do 3.11.2023

Online registrácia

50 €

Pri registrácii prezenčného kongresu si môžete taktiež vybrať

Obedy (výber zo 4 druhov jedál) – 18€
Spoločenský večer / raut – 40€