POLYTRAUMA KONGRES KOŠICE

Po prvom úspešnom ročníku kongresu Polytrauma prichádza pokračovanie tejto multidisciplinárnej odbornej akcie. Problematika polytraumy je veľmi široká, je potrebné, aby sa diskusia o moderných postupoch v starostlivosti o pacienta so závažným úrazom rozvinula z pohľadu viacerých špecializácií. Do komplexného manažmentu sa popri ostatných zapájajú všeobecní a cievni chirurgovia, intervenční rádiológovia a mnohí ďalší. Stále aktuálna je aj problematika závažných úrazov u detí a pálčivá téma akútnej traumatickej koagulopatie. Ak Vás náš kongres zaujal a máte záujem zapojiť sa do odborného dialógu, radi Vás uvidíme na našom stretnutí.

Za organizačný výbor
MUDr. Attila Gányovics
Lekár RLP Rimavská Sobota, člen výboru SSUMaMK

POLYTRAUMA KONGRES KOŠICE

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať

KONTAKT