POLYTRAUMA KONGRES KOŠICE

Termín: 14. -15.11.2022

Vážení kolegovia, kolegyne! Prípravy a výber hlavných tém na tento ročník kongresu Polytrauma sme zahájili už koncom minulého roka. Vtedy sme netušili, akú aktuálnosť budú mať tieto témy. Popáleninova trauma, závažné úrazy v gravidite, udalosti s hromadným postihnutím osôb sú každodennou súčasťou života našich kolegov vo vojnou postihnutých oblastiach sveta. Náš odborný program sa budeme snažiť prezentovať tak, aby sme poskytli aktuálny pohľad na správny manažment v týchto medicínsky ťažkých situáciách. Pevne veríme, že nás svojou účasťou podporíte aj tento rok.


MUDr. Attila Gányovics
člen organizačného tímu

GENERÁLNY PARTNER PODUJATIA