POLYTRAUMA KONGRES KOŠICE

Termín: 05.11. - 06.11.2021

Po úspešných rokoch kongresu Polytrauma prichádza pokračovanie tejto multidisciplinárnej odbornej akcie. Problematika polytraumy je veľmi široká, je potrebné, aby sa diskusia o moderných postupoch v starostlivosti o pacienta so závažným úrazom rozvinula z pohľadu viacerých špecializácií. Tento ročník venujeme téme úrazov hlavy, traumy v geriatrickom veku a triáži pacientov. Do komplexného manažmentu polytraumy sa popri ostatných zapájajú aj neurochirurgovia, maxilofaciálny chirurgovia, všetky zložky IZS, personál urgentného prijímu a mnohí ďalší. 

 Ak Vás náš kongres zaujal, zapojte sa do odborného dialógu. 

Organizačný výbor