Späť na výber

Využitie viskoelastických metód pri manažmente krvácajúceho pacienta.

70,00 

Lektor: E. Kušíková, M. Smoleňák
Dátum konania: 3.11.2024 (Nedeľa) o 13:00 – 19:00
Maximálny počet účastníkov: 16
Workshop je určený pre lekárov.

Ciele workshopu: Rutinné používanie viskoelastických metód na diagnostiku koagulopatie nás naučilo, že krvácajúci pacient nie je uniformnou nozologickou jednotkou. Stav jeho hemostázy závisí na iniciálnom stave koagulácie, fyziologických procesoch i špecifikách patofyziológie jeho stavu, či na vplyve antiagregancií a antikoagulancií. Na kazuistikách z operačnej sály, urgentného príjmu, intenzivistického lôžka či z pôrodnice budú demonštrované praktické postupy cieleného manažmentu krvácajúceho pacienta. Workshop je určený všetkým lekárkam a lekárom, ktorí vo svojej nemocničnej praxi používajú
viskoelastické techniky (najmä ROTEM®) a chcú porovnať svoje skúsenosti s našimi, prípadne tým, ktorí chcú s viskoelastickými metódami začať.

8 na sklade

 €