Späť na výber

Praktická kapnografia

25,00 

Lektor: Š. Trenkler
Dátum konania: 3.11.2024 (Nedeľa) o 14:45 – 16:15
Workshop je určený pre študentov medicíny, záchranárov a lekárov v prednemocničnej starostlivosti a na urgentných príjmoch.

Ciele workshopu: Poukázať na miesto kapnografie v prednemocničnej a urgentnej
starostlivosti, na jej veľký prínos pri manažovaní pacienta v oblasti dýchacích ciest,
ventilácie, krvného obehu, resuscitácie a ďalších urgentných stavov. Po jeho absolvovani bude účastník poznať fyziológiu oxidu uhličitého, princípy merania koncentrácie CO2 v plynnej zmesi, jej spôsoby merania, bude vedieť interpretovať kapnografickú krivku v klinickom kontexte, poznať indikácie, prednosti a problémy použitia kapnografu v urgentnej
starostlivosti.

20 na sklade

 €