Názov: Polytrauma Kongres Košice

Dátum konania: 14. -15.11.2022

Miesto konania: online a prezenčne (Hotel Roca Košice)

Organizátor: Slovenská spoločnosť anestéziológie a intenzívnej medicíny (SSAIM) v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou urgentnej medicíny a medicíny katastrof (SSUMaMK)

Tematické bloky:

1. Popáleninová trauma
2. Trauma v gravidite
3. Udalosť s hromadným postihnutím osôb (UHPO)

Organizačno-technické zabezpečenie: EDUMED n.o.

Koordinátori odborného programu:

MUDr. Eva Kušíková (II.Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny, Banská Bystrica)
MUDr. Attila Ganyovics (člen výboru SSUMa MK)