Názov: Polytrauma Kongres Košice

Dátum konania: 9. 11 – 10.11. 2020 – TERMÍN ZRUŠENÝ (jar 2021)

Miesto konania: hotel ROCA, Košice, Južná Trieda 117, 040 11, www.hotelrocakosice.sk

Organizátor: Slovenská spoločnosť anestéziológie a intenzívnej medicíny (SSAIM) v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou urgentnej medicíny a medicíny katastrof (SSUMaMK)

Tematické bloky: I. Trauma v geriatrickom veku, II. Úrazy hlavy, III. Triaž a smerovanie pacientov so závažným úrazom

Spustenie registrácie: 18.5.2020
Včasná registrácia: do 15.7.2020
Neskorá registrácia: od 15.7.2020 do 06.11.2020
Zverejnenie predbežného programu kongresu: 18.06.2020
Konanie kongresu: 09.11.2020 – 10.11.2020

Organizačno-technické zabezpečenie: EDUMED n.o.

Koordinátori odborného programu:

MUDr. Eva Kušíková (II.Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny, Banská Bystrica)
MUDr. Attila Ganyovics (člen výboru SSUMa MK)