Názov: Polytrauma Kongres Košice

Dátum konania: 05.11. – 06.11.2021

Miesto konania: hotel ROCA, Košice, Južná Trieda 117, 040 11, www.hotelrocakosice.sk

Organizátor: Slovenská spoločnosť anestéziológie a intenzívnej medicíny (SSAIM) v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou urgentnej medicíny a medicíny katastrof (SSUMaMK)

Tematické bloky: I. Trauma v geriatrickom veku, II. Úrazy hlavy, III. Triaž a smerovanie pacientov so závažným úrazom

Spustenie registrácie: 18.5.2021
Včasná registrácia: do 15.7.2021
Neskorá registrácia: od 15.7.2021 do 06.11.2021
Zverejnenie predbežného programu kongresu: 18.06.2021
Konanie kongresu: 09.11.2021 – 10.11.2021

Organizačno-technické zabezpečenie: EDUMED n.o.

Koordinátori odborného programu:

MUDr. Eva Kušíková (II.Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny, Banská Bystrica)
MUDr. Attila Ganyovics (člen výboru SSUMa MK)