Názov: Polytrauma Kongres Košice

Dátum konania: 9. 11 – 10.11. 2020

Miesto konania: hotel ROCA, Košice, Južná Trieda 117, 040 11, www.hotelrocakosice.sk

Organizátor: Slovenská spoločnosť anestéziológie a intenzívnej medicíny (SSAIM) v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou urgentnej medicíny a medicíny katastrof (SSUMaMK)

Organizačno-technické zabezpečenie: EDUMED n.o.

Koordinátori odborného programu:

MUDr. Eva Kušíková (II.Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny, Banská Bystrica)
MUDr. Attila Ganyovics (člen výboru SSUMa MK)

Hodnotenie:ARS CME: Konferencia je zaradená do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania ARS CME. Kredity sú účastníkovi priznané v zmysle vyhlášky MZ SR 366/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov a na základe zmluvy medzi SLK a Európskou akreditačnou radou. Pasívna účasť na kongrese Polytrama, kreditovaná aktivita ARS CME pridelených je 18. 10. 2019 – 7 kreditov, a 19. 10. 2019 – 4 kredity.