Názov: Polytrauma Kongres Košice

Dátum konania: 05.11. – 06.11.2021

Miesto konania: online, bližšie informácie budú poslané registrovaným účastníkom minimálne 3 dní pred začatím kongresu

Organizátor: Slovenská spoločnosť anestéziológie a intenzívnej medicíny (SSAIM) v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou urgentnej medicíny a medicíny katastrof (SSUMaMK)

Tematické bloky: I. Trauma v geriatrickom veku, II. Úrazy hlavy, III. Triaž a smerovanie pacientov so závažným úrazom

Organizačno-technické zabezpečenie: EDUMED n.o.

Koordinátori odborného programu:

MUDr. Eva Kušíková (II.Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny, Banská Bystrica)
MUDr. Attila Ganyovics (člen výboru SSUMa MK)