Imobilizačné techniky 13:00 – 15:00

5.11.2023
Sála III. 
Kolarovová K.

Imobilizačné techniky 16:30 – 18:30

5.11.2023
Sála III. 
Kolarovová K.