Archív

1. ročník kongresu Polytrauma 2018

Zoznam prednášok

2. ročník kongresu Polytrauma 2019

Zoznam prednášok

Archív Polytrauma 2021

Archív Polytrauma 2022

EDUMED n.o.

 

edumed@edumed.sk

0907 623 906

edumed190