Tématické bloky:

  1. Akútna traumatická koagulopatia

Súčasné poznatky a možnosti menežmentu s dôrazom na optimálnu tekutinovú terapiu a menežment hypotermie.

  1. Výzvy v starostlivosti o detského pacienta s ťažkým úrazom

(Detská polytrauma v prednemocničnej starostlivosti, v regionálnej a koncovej nemocnici.)

  1. Poranenie orgánov a hrudníka a brucha

Možnosti menežmentu v prednemocničnej starostlivosti, v regionálnej a koncovej nemocnici.

 

Program kongresu si môžete stiahnuť tu program 2019