PROGRAM

1. Popáleninová trauma
2. Trauma v gravidite
3. Udalosť s hromadným postihnutím osôb (UHPO)