PROGRAM

Pre aktuálny program kongresu POLYTRAUMA 2022 

PROGRAM 2022