Hlavné témy V. ročníka Polytrauma Kongresu

1. Kompendium strelných poranení

2. Odozva organizmu na ťažkú traumu

3. Spinálna trauma

5.11. Nedeľa - Workshopy

Časový harmonogram WS

Sála I.
13:00 – 19:00 Tromboelastografia

Sála II.
14:00 – 19:00 POCUS

Sála III.
13:00 – 15:00 Imobilizačné techniky I.
15:15 – 16:15 Popáleniny I.
16:30 – 18:30 Imobilizačné techniky II.
18:45 – 19:45 Popáleniny II.

Sála IV.
13:00 – 15:00 Obtiažne zaistenie DC I.
15:15 – 16:15 Intraoseálny vstup I.
16:30 – 18:30 Obtiažne zaistenie DC II.
18:45 – 19:45 Intraoseálny prístup II.

Program

Program kongresu si môžete zobraziť kliknutím na tlačidlo

PONDELOK: 6. november 2023

UTOROK: 7. november 2023

9:00 – 9:15 Otvorenie kongresu

Blok I. Kompendium strelných poranení
9:15 – 10:45 Prednášky

  • Princípy zraňujúcej balistiky: minimum pre zdravotníkov.
  • Manažment pacienta s nekritickým strelným poranením na urgentnom prijme.
  • Komplikácie strelných poranení.
  • Medicínsko-právne otázky pri manažmente strelných poranení.
  • Súdnolekárske a forenzné aspekty hodnotenia strelných poranení.

10:45 – 11:05 Prestávka
11:05 – 12:35 Multiodborová moderovaná diskusia k                                   problematike pacienta so strelným poranením
12:35 – 14:00 Prestávka na obed

Blok II. Odozva organizmu na ťažkú traumu
14:00 – 15:50 Prednášky

 • Odozva organizmu na ťažkú traumu- patofyziologický podklad klinických problémov.
 • Odozva organizmu na ťažkú traumu – zmeny hemostázy (pohľad hematológa).
 • Manažment pacienta s polytraumou – 5 mýtov ktorým už neverím (pohľad urgentológa).
 • Manažment pacienta s polytraumou – 5 mýtov ktorým už neverím (pohľad intenzivistu).
 • Polytrauma v čase – mýty a realita.

15:50 – 16:15 Prestávka
16:15 – 17:45 Multiodborová moderovaná
diskusia na tému odozva organizmu na ťažkú traumu
20:00 – 03:00 Spoločenský večer

Blok IIISpinálna trauma

9:00 – 10:20 Multiodborová moderovaná diskusia k problematike pacienta so spinálnou traumou
10:20 – 10:50 Prestávka
10:50 – 12:50 Prednášky a diskusia

 • Stabilizácia chrbtice v teréne: realita vs EBM.
 • Spinálna trauma u detí – up to date.)
 • Pacient so spinálnou traumou z pohľadu traumatológa.
 • Pacient so spinálnou traumou z pohľadu neurochirurga.
 • Pacient so spinálnou traumou z pohľadu intenzivistu.
 • Problematika pacienta so spinálnou traumou na Slovensku.

12:50 – 13:00 Záver kongresu

PONDELOK: 6. november 2023

9:00 – 9:15 Otvorenie kongresu

Blok I. Kompendium strelných poranení
9:15 – 10:45 Prednášky

  • Princípy zraňujúcej balistiky: minimum pre zdravotníkov.
  • Manažment pacienta s nekritickým strelným poranením na urgentnom prijme.
  • Komplikácie strelných poranení.
  • Medicínsko-právne otázky pri manažmente strelných poranení.
  • Súdnolekárske a forenzné aspekty hodnotenia strelných poranení.

10:45 – 11:05 Prestávka
11:05 – 12:35 Multiodborová moderovaná diskusia k                                   problematike pacienta so strelným poranením
12:35 – 14:00 Prestávka na obed

Blok II. Odozva organizmu na ťažkú traumu
14:00 – 15:50 Prednášky

 • Odozva organizmu na ťažkú traumu- patofyziologický podklad klinických problémov.
 • Odozva organizmu na ťažkú traumu – zmeny hemostázy (pohľad hematológa).
 • Manažment pacienta s polytraumou – 5 mýtov ktorým už neverím (pohľad urgentológa).
 • Manažment pacienta s polytraumou – 5 mýtov ktorým už neverím (pohľad intenzivistu).
 • Polytrauma v čase – mýty a realita.

15:50 – 16:15 Prestávka
16:15 – 17:45 Multiodborová moderovaná
diskusia na tému odozva organizm

UTOROK: 7. november 2023

Blok IIISpinálna trauma

9:00 – 10:20 Multiodborová moderovaná diskusia k problematike pacienta so spinálnou traumou
10:20 – 10:50 Prestávka
10:50 – 12:50 Prednášky a diskusia

 • Stabilizácia chrbtice v teréne: realita vs EBM.
 • Spinálna trauma u detí – up to date.)
 • Pacient so spinálnou traumou z pohľadu traumatológa.
 • Pacient so spinálnou traumou z pohľadu neurochirurga.
 • Pacient so spinálnou traumou z pohľadu intenzivistu.
 • Problematika pacienta so spinálnou traumou na Slovensku.

12:50 – 13:00 Záver kongresu

Registruj sa

6-7.11.2023

Vstupenky na prezenčný kongres.

 • Vstupenka na online stream kongresu.