Popáleninová trauma 15:15 – 16:15

5.11.2023
Sála III.  
Veselá K.

Popáleninová trauma 18:45 – 19:45 

5.11.2023
Sála III.  
Veselá K.